Parkeren (Stad Oudenaarde)

 

Op http://www.oudenaarde.be/wonen-leven/mobiliteit-en-verkeer/parkeren lezen we:

 

Het stadsbestuur streeft ernaar om op wandelafstand van het centrum voldoende gratis parkeerplaatsen ter beschikking te stellen. In het onmiddellijke centrum zijn ook voldoende betalende plaatsen ter beschikking.

 

BETALEND PARKEREN

In de meeste centrumstraten moet je betalen om te mogen parkeren. De eerste 15 minuten parkeertijd zijn gratis, maar je moet wel een ticket nemen aan de parkeerautomaten. Voor de eerste 30 minuten betaal je € 0,50, voor 1 uur betaal je € 1. De maximum parkeertijd bedraagt 1 uur of 3 uur, afhankelijk van de zone waarin uw wagen geparkeerd staat. De maximum parkeertijd staat vermeld op de parkeerautomaten.

 

Het parkeerticket moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aangebracht zijn.

 

Wie geen ticket neemt, of langer parkeert dan de toegestane tijd, moet een contant belasting betalen van € 25 per halve dag en dat binnen de vijf dagen.

De parkeerterreinen aan het station (zowel aan het Stationsplein als aan de Lindestraat) zijn eigendom van de NMBS en worden geëxploiteerd door B-Parking (een onderdeel van de NMBS).

De verschillende tarieven die B-Parking hanteert, vind je op hun website.

 

BLAUWE ZONE

Rond de betalende zone en in de omgeving van het station bevindt zich een blauwe zone. Parkeren in die zone mag enkel mits het plaatsen van een reglementaire parkeerschijf.
Hoe moet u de parkeerschijf gebruiken?

 • De schijf moet zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst.
 • De parkeerschijf moet ingesteld worden op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst; (bv. aankomst 9u17, pijl op 9u30).
 • Er kan maximum 2 uur geparkeerd worden, te rekenen vanaf het uur dat staat aangeduid op de parkeerschijf, behalve indien plaatselijke signalisatie anders aanduidt.

 O.a. volgende situaties geven aanleiding tot een contant belasting van €25.

 • Niet plaatsen van een parkeerschijf in de blauwe zone
 • Langer parkeren dan de toegestane periode.
 • Het leggen van een niet-reglementaire schijf.
 • Het niet correct instellen van de schijf (bv. de pijl tussen twee streepjes plaatsen).
 • Het leggen van meerdere blauwe schijven in 1 voertuig.

 

GRATIS LANG PARKEREN

Op wandelafstand van het centrum zijn gratis parkeerplaatsen ter beschikking. Deze parkings bevinden zich in de Bekstraat, aan de Woeker, aan de Ham, langs de Minderbroederstraat en aan het Administratief Centrum Maagdendale.

 

BEWONERSKAARTEN

Wie gedomicilieerd is in de zone betalend parkeren of in de blauwe zone kan een bewonerskaart aanvragen, waarmee in de betrokken zone onbeperkt kan worden geparkeerd.

 

Voor de bewonerskaarten in de betalende zone is deze zone ingedeeld in 3 gebieden. Je mag met je bewonerskaart enkel in de zone parkeren (A, B of C) waarin je eigen woning gelegen is. De zones zijn: 
Zone A: Markt – Nederstraat – Hoogstraat – Einestraat – Kattestraat – Minderbroedersplein – Smallendam – St. Walburgastraat – Woeker – Achter de Wacht

Zone B: Broodstraat – Jezuïetenplein – Tussenbruggen –  Krekelput – Burgschelde – Gentiel Antheunisplein – Lappersfort – Voorburg – Burg

Zone C: Tacambaroplein – Stationsstraat – Beverestraat – Jozef Braetstraat– Stationsplein – Wijngaardstraat – Verdurestraat – Meinaert – Generaal Pershingstraat – Gevaertsdreef (enkel gedeelte tussen Tacambaroplein en Generaal Pershingstraat)

 

Met bewonerskaarten voor de blauwe zone mag je enkel in de eigen straat staan.
Per gezin kunnen maximaal twee bewonerskaarten uitgereikt worden. In de betalende zone kost de eerste bewonerskaart € 74,40, de tweede  € 125. In de blauwe zone is de eerste kaart gratis, voor de tweede betaal je € 74,40. De kaarten zijn één jaar geldig.

 

MOTOREN

 • Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, onder voorwaarde dat ze het verkeer van de andere weggebruikers niet hinderen of onveilig te maken.
 • Motorfietsen vallen niet onder de reglementering van de blauwe zone. In een blauwe zone mogen ze dus onbeperkt parkeren, zonder parkeerschijf.
 • In de betalende zone zijn motorrijders wel onderhevig aan het betalen van een parkeerticket. Ze moeten het ergens op een goed zichtbare plaats leggen of vasthangen. Een mogelijke oplossing is het ticket in een stevig, doorzichtig hoesje te schuiven.
 • Aangezien motoren op voetpaden mogen parkeren, onder voorwaarde dat ze geen andere weggebruikers hinderen, moeten ze in de betalende zone ook in dit geval een ticket nemen. Dus niet enkel bij het innemen van een parkeervak.
 • Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto wordt geparkeerd, dan moet voor dat parkeervak slechts één maal betaald worden.

 

GEHANDICAPTEN

Houders van een geldige kaart voor gehandicapten kunnen onbeperkt gratis parkeren in de betalende en in de blauwe zone. De kaart moet zichtbaar op het dashboard worden geplaatst. Houders van een gehandicaptenkaart zijn niet verplicht de auto te parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor gehandicapten.

 

Opgelet! De kaart moet steeds met de voorzijde zichtbaar op het dashboard worden gelegd zodat de vervaldatum van de kaart steeds zichtbaar is. Indien de vervaldatum niet zichtbaar is kan u een contant belasting van € 25 per halve dag aangerekend worden.

 

HUISARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN

Ook huisartsen en verpleegkundigen kunnen een parkeerkaart kopen voor de zone betalend parkeren indien ze veelvuldig in de zone cliënten moeten bezoeken. De kostprijs bedraagt € 74,40 per jaar.

 

AANNEMERS

Aannemers die werken uitvoeren binnen de zone betalend parkeren, moeten betalen voor de parkeerplaatsen die ze innemen.
De inname van een parkeerplaats voor een kraan, stelling of afbraakcontainers dient 14 dagen voor aanvang der werken aangevraagd te worden en dit ongeacht de uitvoeringstermijn.  


Bestuur Infrastructuur, afdeling administratie,
Administratief Centrum Maagdendale, 3de verdiep
Tussenmuren 17, tel. 055/33 51 18

De inname van een parkeerplaats voor het parkeren van een werfwagen dient aangevraagd te worden bij:
Bestuur Infrastructuur, afdeling uitvoering,
Technische dienst
Paalstraat, tel. 055/33 17 10

Zowel voor stellingen, kranen, containers als werfwagens moet een retributie van €6,20 per dag per parkeerplaats betaald worden.

 

 

 

En op http://www.oudenaarde.be/markt/mobiliteit/parkeren zien we dit:

 

GRATIS LANG PARKEREN

Op de randparkings, steeds op wandelafstand van het centrum, zijn gratis parkeerplaatsen ter beschikking. Deze parkings bevinden zich in de Gobelinstraat, in de dreef aan de BrandWoeker, in de Neringstraat, aan De Ham, aan de Meerspoort Noord en aan het Administratief Centrum Maagdendale.

 

BETALEND PARKEREN

Sinds 1 juli 2016 zijn volgende straten mee opgenomen in de zone betalend parkeren:

 1. Meinaert
 2. Voorburg
 3. Burg
 4. Burgschelde
 5. Generaal Pershingstraat
 6. Gevaertsdreef (enkel het gedeelte tussen het Tacambaroplein en de Generaal Pershingstraat)
 7. Achter de Wacht
 8. Woeker

 

OVERAL 2 UUR PARKEREN

 SInds 1 juli 2016 mag je in de volledige betalende zone maximaal 2 uur parkeren.

 

DE TARIEVEN BLIJVEN GELIJK

De tarieven blijven gelijk: je betaalt 1 euro per uur. Ook de uren waarbinnen betaald moet worden, wijzigen niet: het betalend parkeren geldt van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18.30 uur. Het gratis kwartiertje blijft behouden (vergeet wel niet om een gratis ticket te nemen via de groene knop).

In de betalende zone kunnen bewoners van de betrokken straten een bewonerskaart bekomen: een eerste kaart kost 74,40 euro, een tweede kaart kost 125 euro.

Ook de tarieven voor de bewonerskaarten in de blauwe zone blijven gelijk. Een eerste kaart is er gratis, een tweede kaart kost er 74,40 euro. Met een bewonerskaart voor de blauwe zone mag je enkel in de eigen straat staan zonder de parkeerschijf te plaatsen. In andere straten in de blauwe zone moet je een parkeerschijf plaatsen.

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven van 9 uur tot 18 uur op de werkdagen en dit voor een maximumduur van twee uren.

 

PARKEREN OP DE MARKT

Kant Hoogstraat (52 plaatsen):

 1. 44 parkeerplaatsen op Markt, bereikbaar via Minderbroedersstraat
 2. 2 stroken van telkens 4 kortparkeerplaatsen

 

Kant Nederstraat (33 plaatsen):

 1. 25 parkeerplaatsen op marktplein, bereikbaar via Broodstraat
 2. 2 stroken van telkens 4 kortparkeerplaatsen

 

parkeren

parkeren

parkeren